Historik

Jag heter Håkan Warnelid och har under många år arbetat i ledande befattningar inom industrin. En stor del av tiden har jag jobbat med truckar. Det är fantastiskt så många olika företag och verksamheter man får stifta bekantskap med i den branschen. Det har tränat upp min förmåga att snabbt förstå olika verksamheter och inse vad som är viktiga framgångsfaktorer för just det företaget. Jag har haft olika roller och arbetat som VD, säljare, försäljningschef, servicemarknadschef mm. Jag har arbetat i såväl små som stora bolag.

 

Sedan 2006 driver jag Braverdi Företagsmäklare AB. Jag är Auktoriserad Företagsmäklare, av Sveriges Handelskamrar förordnad värderingsman för företag och styrelseledamot i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund SFR. Min inriktning är små och medelstora företag i de flesta branscher.

 

Från och med 2011 är Braverdi Företagsmäklare ett partnerföretag i Exitpartner AB, en organisation med fokus på företagsöverlåtelser.


Mail hakan.warnelid[at]braverdi.se Mobil 070-690 63 60