Generationsväxling

Familjeföretagen utgör en mycket stor del av företagen i Sverige och sysselsätter oerhört många människor. Då det gäller företagarna håller de stora åldersklasserna på att uppnå pensionsåldern. Detta betyder att inom de kommande åren blir en generationsväxling aktuell i 100 000 företag.

 

En lyckad generationsväxling i familjeföretagen är en viktig fråga, med tanke på såväl fortsatt företagsverksamhet som sysselsättning. Det bästa är att inleda planeringen av generationsväxlingen så tidigt som möjligt. Det finns i princip tre olika alternativ; företaget överförs till en arvinge, säljs eller läggs ned.

 

I en generationsväxlingsplan är därför personfrågorna och organisationen viktiga. Vi hjälper er med de saker som måste beaktas och utredas före en generationsväxling i ett familjeföretag. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hjälpa er med allt från skattefrågor till aktieägaravtal.