Rådgivning

När är det rätt tid att sälja ett företag?

 

Det är en fråga som kan få väldigt olika svar, beroende på den situation som företagsägaren befinner sig i. Har man lite framförhållning och tar kontakt med oss i god tid så finns det en hel del man kan göra inför en försäljning för att underlätta densamma.

 

Många års erfarenhet har lärt oss vad en köpare vanligtvis fäster stor vikt vid. Har man skriftliga avtal med sina kunder? För stor del av omsättningen på ett par kunder? Hur mycket är uppbyggt kring ägaren? Finns det varumärkesskydd, typgodkännanden etc?

 

En gedigen genomgång av företagets styrkor, svagheter, risker och hot, i god tid före försäljningen, bäddar för bästa möjliga förhandlingsförutsättningar.

 

Vi hjälper er med den analysen och ger er råd om vad som bör åtgärdas före en försäljning.