Företagsvärdering

Det finns olika situationer då en företagsvärdering är nödvändig. Någon av ägarna kanske skall lösas ut eller så är det någon som skall köpa in sig i bolaget. Ibland kan det vara så att man vill ha en oberoende värdering för att besluta om hur man skall gå vidare.

 

Oavsett vilken anledningen är så är det viktigt att värderingen tar hänsyn till företagets hela situation och de förändringar som sker i branschen och i företagets marknad.

 

Vi arbetar med olika teoretiska modeller för företagsvärdering. Oavsett vilken modell vi använder så måste vi komplettera alla data med de förhållanden som gäller för just det här företaget. Vi gör också jämförande analyser av snarlika företag i samma bransch.

 

Resultatet presenteras i en genomlysande rapport om företaget och värdet presenteras utifrån flera av de teoretiska modellerna och andra branschnyckeltal.

 

 

HK_medlem_i_RGB.jpg

 

Av Stockholms Handelskammare förordnad värderingsman av företag.